Ministar pravde Nikola Selaković uputio je danas predlog predsedniku države Tomislavu Nikoliću da posthumno odlikuje advokata Veljka Guberinu za naročite zasluge u oblasti javnih delatnosti.

Selaković je u predlogu istakao da doajen sprske advokature nikada nije zaboravio da se bori za zakon, a još manje za čoveka.

„Slobodno je iznosio svoje mišljenje i stavove i borio se za njih, pa su se vremenom na njega ugledali i drugi advokati – čime se širio broj advokata od znanja i ugleda. Svojim nastupom uspeo je da spoji nauku i lepotu izgovorene reči, da objedini nauku i umetnost“, naveo je ministar pravde pored ostalog u predlogu.

Vest objavio Tanjug 4.1.2016. godine.