Adv. Vladimir Marinkov će dana 18.4.2018. godine biti jedan od učesnika na konferenciji u organizaciji Forum Media na temu „Zaštita i bezbednost podataka“.

Tema o kojoj će adv. Marinkov govoriti je: „Pravci razvoja domaćeg zakonodavstva u oblasti bezbednosti i zaštite podataka“.

Pored adv. Marinkova na Konferenciji govore i Pavle Tasić, dr. Igor Franc, Zoran Trdenić, a moderator je Luka Milinković.

Agendu događaja možete videti ovde.