Dejan Čavić, saradnik/konsultant

Rođen u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu, da bi nakon toga upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Po završetku studija stiče bogato iskustvo radeći pre svega kao advokatski pripravnik u renomiranim beogradskim advokatskim kancelarijama, da bi po polaganju pravosudnog ispita 2005. godine osnovao sopstvenu advokatsku kancelariju.

U periodu od 2005. do 2016. godine samostalno i u saradnji sa drugim advokatskim kancelarijama pozicionira se kao vrhunski advokat za zastupanje u oblastima privrednog, korporativnog, građanskog, upravnog i radnog prava, dok se uporedo profiliše i kao zastupnik u postupcima javnih nabavki, zaštite prava potrošača, ličnih podataka i intelektualne svojine.

Izuzetan odnos prema poslu i ostvareni uspesi u bavljenju korporacijskim pravom, preporučili su g. Čavića vrhunskim korporacijama kao što su „A1 Srbija doo Beograd“, Messer Tehnogas AD i druge dok je od 2021. godine uporedo aktivan kao spoljašni saradnik i deo tima advokatske kancelarije Guberina – Marinkov.

Položen ispit za medijatora u rešavanju svih vrsta sporova, sertifikat za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, sertifikat za izradu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – takođe su sastavni deo profesionalnog portfolia g. Čavića.

Opisano obrazovanje g. Čavića dopunjuju odgovornost, posvećenost i komunikativnost u radu, usled čega pune tri godine ostvaruje izuzetne rezultate kao saradnik u advokatskoj kancelariji Guberina – Marinkov.

- Veljko Guberina