Adv. Vladimir Marinkov

Rođen u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, da bi 1998. godine upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Po završetku studija i pripravničkog staža, adv. Marinkov se osamostaljuje i nastavlja pedesetogodišnju tradiciju advokatske kancelarije Veljka Guberine, uz njega kao stručnog savetnika.
Kako su potrebe posla zahtevale, adv. Marinkov je proširio kancelariju mladim i izuzetno stručnim saradnicima uz čiju pomoć je u mogućnosti da pruži klijentima celokupan spektar advokatskih usluga, kako fizičkim, tako i pravnim licima.
Tokom dosadašnje karijere bio je angažovan na većem broju zapaženih predmeta koji su bili u žiži interesovanja javnosti.
Kao specijalnost advokata Marinkova, pored zastupanja u predmetima ”klasičnog kriminaliteta” izdvaja se zastupanje stranaka i u oblasti viskotehnološkog kriminala.
Advokat Marinkov pored krivičnog prava poseduje posebna znanja iz oblasti porodičnog prava i zastupanja i pravnog konsaltinga pravnih lica.
Pored svega toga, adv. Marinkov je uz vođenje kancelarije nastavio sa svojim profesionalnim usavršavanjem, a deo vremena je posvetio i obučavanju drugih, kako svojih kolega tako i javnosti. Posebno je angažovan na podizanju svesti o visokotehnološkom kriminalu. Na tu temu adv. Marinkov je držao predavanja na pravnim fakultetima, te na postdiplomskim studijama Fakulteta za bezbednost. Redovan je učesnik okruglih stolova u organizaciji RNIDS (Registar nacionalnog internet domena Srbije), a drži i predavanja na više pravnih tema po pozivu.
Po pozivu ECHR-a, je u svojstvu eksperta učestvovao na seminaru za obuku nosilaca pravosudnih funkcija i advokata u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.
Preuzimanjem kancelarije Veljka Guberine adv. Vladimir Marinkov je nastavio advokatsku porodičnu tradiciju i preuzeo visoke standarde u radu kancelarije.

- Veljko Guberina