Adv. Mladen Aleksandrić

Rođen u Kruševcu gde je završio osnovnu i srednju školu, da bi nakon toga upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Po završetku studija, započinje pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Guberina – Marinkov, a po završetku pravosudnog ispita, nastavlja uspešnu saradnju s kancelarijom, kao deo advokatskog tima.

Na pravo usmereno srednjoškolsko obrazovanje, donelo je nekoliko značajnih uspeha u ranom obrazovnom profilisanju adv. Mladena V. Aleksandrića, pa tako 2015. godine kao učenik biva proglašen za najboljeg tužioca na republičkom takmičenju u simulaciji sudskog (krivičnog) procesa.

Studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Guberina-Marinkov pod budnim okom principala adv. Vladimira Marinkova opredelili su i stručno usavršili adv. Mladena Aleksandrića za zastupanje u krivično-pravnoj materiji.

Pored zastupanja u krivično-pravnoj materiji, adv. Mladen Aleksandrić poseduje izuzetna znanja iz oblasti porodičnog prava, zastupanja fizičkih i pravnih lica u imovinsko-pravnim stvarima i pravnog konsaltinga pravnih lica.

Adv. Aleksandrić pored stručnog znanja, u svakom predmetu pokazuje potpunu posvećenost, inovativno razmišljanje i veštinu usmerenu na efikasno rešavanje problematične situacije.

- Veljko Guberina