Petar Cvetković, Advokat/saradnik

Advokat Petar Cvetković član je Advokatske komore Vojvodine od 13. oktobra 2006. godine, kada se u istu upisao kao advokatski pripravnik, a  11.maja 2009.godine upisom u  Advokatsku komoru Vojvodine osniva kancelariju. Master pravnih nauka je i doktorand. Predsednik je komisije za kazneno pravo Advokatske komore Vojvodine od 2017. godine, i član radne grupe za krivično pravo  UO Advokatske komore Srbije. Objavio je više stručnih i naučnih radova, i izlagao je radove na domaćim i stranim konferencijama.

Dugogodišnji je spoljnji saradnik Advokatske kancelarije Guberina-Marinkov, posebno u oblasti zaštite intelektualne svojine na internetu i u digitalnom svetu uopšte, u oblasti visokotehnološkog kriminala, kao i prilikom zastupanja klijenata kancelerije – kako fizičkih tako i pravnih lica na teritoriji Vojvodine, gde je njegova ekspertiza i poznavanje stanja na terenu uvek dovela do pozitivnih ishoda po naše klijente.

- Veljko Guberina