Aleksandra Luković, Advokat

Rođena u Kraljevu gde je završila osnovnu školu, a potom je pohađala Gimnaziju u Raškoj, da bi po završetku srednje škole upisala Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Po završetku studija opredeljuje se za advokaturu i kao advokatski pripravnik stiče bogato iskustvo u advokatskoj kancelariji Đorđević-Vasiljević-Bogdanović baveći se pretežno građanskim i krivičnim pravom, te zastupanjem klijenata pred nadležnim sudskim i upravnim instancama. Godine pripravničkog staža kod adv. Aleksandre Luković kreirale su timski duh, visok stepen posvećenosti i odgovornosti u radu, kao i vrhunsku komunikaciju sa klijentima i strankama, kako domaćim tako i stranim.

Nakon polaganja pravosudnog i advokatskog ispita, 2014. godine započinje samostalnu advokatsku karijeru uz saradnju sa drugim advokatskim kancelarijama, pa tako prvu godinu u advokaturi posvećuje poreskom pravu i zastupanju klijenata pred nadležnim organima, da bi period od 2015. do 2017. godine, kao deo tima i spoljni saradnik advokatske kancelarije Vasiljević – Bogdanović, posvetila pretežno zastupanju fizičkih lica u krivičnom i parničnom postupku, što će do danas ostati njena specijalnost.

Posvećenost, odgovornost i efikasnost, kao zajedničke osobine, dovele su do saradnje adv. Aleksandru Luković i advokatsku kancelariju Guberina – Marinkov, usled čega je 2020. godine  postala deo advokatskog tima kancelarije, od kada se u punom obimu profiliše i postiže vrhunske rezultate na polju zastupanja u građanskim i krivičnim predmetima, kako pred domaćim sudovima, tako i pred Evropskim sudom za ljudska prava gde veoma uspešno zastupa veliki broj klijenata. U tom smislu se može istaći njen izuzetan uspeh gde se uspešno izborila za preko dve stotine usvajajućih presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Pored pobrojanih osobina, kreativnost u radu i zastupanju, uz neupitno znanje i iskustvo doveli su do brojnih uspeha koje zajednički potpisuju adv. Aleksandra Luković i advokatska kancelarija Guberina- Marinkov.

- Veljko Guberina